Bewoners

Hoendiepskade 23/24
University College Groningen is bewoner van de Hoendiepskade 23/24

Groeiers, zelfontplooiers, vooruitstrevende werknemers, managers en ondernemers van bestaande (familie) bedrijven en nieuwe initiatieven. Op zoek naar optimale huisvesting voor hun bedrijfsuitoefening, naar flexibiliteit maar ook stabiliteit, naar service en kwaliteit, maar ook creativiteit en zelfontplooiing. Dát zijn de bewoners van Waarborg Vastgoed.

Indien je geïnteresseerd bent om jouw bedrijf te vestigen in de Hoendiepskade 23/24, neem dan contact op met Waarborg Vastgoed (T 050-2019292 of E info@waarborgvastgoed.nl) en vraag hem naar de mogelijkheden.